Εργασίες βαφείου & φανοποιείου

Εργασίες βαφείου & φανοποιείου

Δώστε στη Mercedes σας την εξωτερική εμφάνιση που της αξίζει!

Το βαφείο μας ανήκει στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Mercedes-Benz και πληροί όλες τις προδιαγραφές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του κατασκευαστή.

Το βαφείο μας τηρώντας τις υψηλές προδιαγραφές της Mercedes-Benz είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Είτε πρόκειται για την επισκευή και επαναβαφή ενός μέρους του αυτοκινήτου σας , είτε για μια γρατζουνιά, ή ακόμα και για την ολική βαφή του οχήματός σας. Ακόμα και εάν το πέρασμα του χρόνου άφησε τα σημάδια του στο αυτοκίνητό σας μπορούμε εύκολα να σας παρέχουμε μια προσφορά για την βαφή του αυτοκινήτου σας.

Το φανοποιείο μας πληροί όλες τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Mercedes-Benz και μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους επισκευής και υποστήριξης. Μέσα από τις διαρκείς εκπαιδεύσεις στην χρήση των υλικών και των νέων τεχνολογιών αλλά ακόμα περισσότερο με την εμπειρία πάνω από 30 ετών μπορούμε να επισκευάσουμε το δικό σας αυτοκίνητο με την ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που θέτει ο κατασκευαστής..

Εργασίες βαφείου & φανοποιείου
Mercedes Service